Certyfikat ENplus zoobowiązuje nas do samokontroli pelletu kilku krotnie podczas zmiany. Samodzielnie podczas produkcji poddajemy pellet w Naszym Laboratorium następującym testom :

  • Badanie zawartości frakcji drobnej
  • Badanie wytrzymałości mechanicznej
  • Badanie wilgotności
  • Badanie gęstości nasypowej
  • Badanie wymiarów

Poza badaniami, które wykonujemy u Nas w zakładzie, musimy również regularnie przechodzić audyt kontrolny czy wszystko jest zgodne oraz oddajemy próbkę naszego pelletu do niezależnego laboratorium.

A1_certyficate